בהחלטה מיום 27.11.2011, בית המשפט לענייני משפחה (כבוד הרשמת ת. סנונית פורר), קיבל את עמדת המבקשים, שיוצגו ע"י עו"ד יהונתן קניר ממשרד עו"ד פסח קניר, והותיר על כנו צו עיקול שניתן במסגרת תביעה מכוח חוק הכשרות והאפוטרופסות, להבטחת זכויותיו של החסוי ולמניעת הברחת רכושו בידי המשיב, וזאת בכפוף להפקדת ערבון. לאחר בחינת מאזן הנוחות ועיקרון תום הלב בין הצדדים, מצא בית המשפט לנכון לקבל את עמדת עוה"ד יהונתן קניר ולהותיר את צו העיקול על כנו, וזאת כדי למנוע הכבדה בביצוע פסק הדין, כשזה יינתן. (טרם פורסם)