אפוטרופסות ויפוי כח מתמשך

עד לחודש אפריל 2017, עד לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, לאחר שאדם איבד את כשירותו, הדרך היחידה הייתה פתיחת הליך משפטי למינוי אפוטרופוס. 

אפוטרופוס הוא מי שנכנס בנעלי אדם שאינו כשיר לקחת החלטות בעצמו על עצמו – בין אם בענייני גוף ובין אם בענייני רכוש.

איך הליך מינוי אפוטרופוס עובד? יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש (במידת הצורך), ובית המשפט לענייני משפחה, באמצעות האפוטרופוס הכללי, קובע את זהות האפוטרופוס, סמכויותיו ומעניק לו צו למינוי אפוטרופוס. 

ההליך למינוי אפוטרופוס לוקח כמה חודשים,ועלול להיות מורכב וקשה.  ישנן עלויות (אגרות בית משפט ושכ"ט עו"ד), נדרשות הוכחות מסוימות וכרוך בהגשת דוחות שנתיים על פי החוק.

בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקפו תיקון מס' 18 לחוק, ובמרכזו יפוי הכוח המתמשך ומסמך ההנחיות המקדימות.

יפוי הכוח מתמשך הנו מנגנון משפטי שמאפשר לאדם לתת הנחיות, מה ייעשה ברכושו וכיצד יטופלו ענייניו בשעה שלא יהיה מסוגל לקבל החלטות אלה בעצמו – כשהוא עוד בחיים.

כמו שחשוב לערוך צוואה כדי לקבוע את עתיד הרכוש אחרי 120, צריך וכדאי לקבוע – דווקא בנקודה שבה אתם בריאים, בשכלכם וגופכם – מי יטפל בענייניכם וכיצד יראו חייכם אם וכאשר מצבכם ישתנה לרעה.

צוות משרדינו מוסמך לערוך יפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב 1962.