הקודם
הבא

מסורת של מצוינות

הקודם
הבא

מסורת של מצוינות

דיני המשפחה והמעמד האישי הם מורכבים ודורשים מומחיות, ניסיון ואחריות רבה.

אנחנו מביאים ליווי משפטי מקצועי בלתי מתפשר,
לצד דרכים ראויות לפתרון כל משבר במשפחה.

דיני המשפחה והמעמד האישי הם מורכבים ודורשים מומחיות, ניסיון ואחריות רבה.

אנחנו מביאים ליווי משפטי מקצועי בלתי מתפשר,
לצד דרכים ראויות לפתרון כל משבר במשפחה.

מאגר עבודות סמינריון
בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי

פרי עטנו

ניוזלטר

הרצאות וכנסים

וידאו

עדכוני פסיקה

התקבלה תביעתו של לקוח המשרד למתן פס"ד הצהרתי לפיו הינו בעלים של מחצית מדירת מגורים שנרכשה על ידי האישה כשנתיים לפני מועד החתונה

הבעל, לקוח המשרד, הגיש תביעה למתן פס"ד הצהרתי לפיו הינו בעלים של מחצית מדירת מגורים שנרכשה על ידי האישה כשנתיים לפני מועד החתונה. ביהמ"ש פסק כי הבעל הוכיח כוונת שיתוף ספציפי והשתכנע כי הצדדים היו נשואים במשך…

כב' ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור שהוגשה נגד האישה (לקוחת המשרד) להשבת השקעתו בדירת המגורים שנרשמה לבעלותם השווה של הצדדים

בשנת 2010 נישאו הצדדים בצרפת כדת משה וישראל וכדין המקום. ערב נישואיהם, הם חתמו על הסכם ממון שיצר משטר של הפרדה רכושית, למעט ביחס לרכוש שהוסכם כי ייחשב כמשותף. בשנת 2012 עלו הצדדים לישראל, ודירת…