הקודם
הבא

מסורת של מצוינות

הקודם
הבא

מסורת של מצוינות

דיני המשפחה והמעמד האישי הם מורכבים ודורשים מומחיות, ניסיון ואחריות רבה.

אנחנו מביאים ליווי משפטי מקצועי בלתי מתפשר,
לצד דרכים ראויות לפתרון כל משבר במשפחה.

דיני המשפחה והמעמד האישי הם מורכבים ודורשים מומחיות, ניסיון ואחריות רבה.

אנחנו מביאים ליווי משפטי מקצועי בלתי מתפשר,
לצד דרכים ראויות לפתרון כל משבר במשפחה.

מאגר עבודות סמינריון
בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי

פרי עטנו

ניוזלטר

הרצאות וכנסים

וידאו

עדכוני פסיקה

כב' ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור שהוגשה נגד האישה (לקוחת המשרד) להשבת השקעתו בדירת המגורים שנרשמה לבעלותם השווה של הצדדים

בשנת 2010 נישאו הצדדים בצרפת כדת משה וישראל וכדין המקום. ערב נישואיהם, הם חתמו על הסכם ממון שיצר משטר של הפרדה רכושית, למעט ביחס לרכוש שהוסכם כי ייחשב כמשותף. בשנת 2012 עלו הצדדים לישראל, ודירת…

ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את תביעתו של לקוח המשרד וקבע כי זכאי להירשם כבעלים של מחצית מהזכויות בדירת המגורים שנרשמה על שם האישה בלבד

הצדדים נישאו בשנת 1988 ונפרדו בחלוף 25 שנים משותפות. כשנתיים לפני נישואי הצדדים רכשו הורי האישה (הנתבעת) דירה אשר נרשמה על שמה בלבד. המשפחה התגוררה כל הנישואין ועד מועד הפירוד בדירה, ולא נרכשה דירה אחרת,…