הקודם
הבא

מסורת של מצוינות

הקודם
הבא

מסורת של מצוינות

דיני המשפחה והמעמד האישי הם מורכבים ודורשים מומחיות, ניסיון ואחריות רבה.

אנחנו מביאים ליווי משפטי מקצועי בלתי מתפשר,
לצד דרכים ראויות לפתרון כל משבר במשפחה.

דיני המשפחה והמעמד האישי הם מורכבים ודורשים מומחיות, ניסיון ואחריות רבה.

אנחנו מביאים ליווי משפטי מקצועי בלתי מתפשר,
לצד דרכים ראויות לפתרון כל משבר במשפחה.

קול קורא למיזם:

פרויקט הקמת מאגר עבודות סמינריון
בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, יוצא לדרך!

פרי עטנו

ניוזלטר

הרצאות וכנסים

וידאו

עדכוני פסיקה

התקבל ערעור שהוגש על ידי לקוחת המשרד הקובע כי זכאית לכתובתה, לסך של 100,000 ש"ח בנוסף לחלקה בדירה ולמגורים בדירה המשותפת ללא דמי שימוש.

עניינו של הליך זה הנו ערעור על פס"ד של כב' ביה"ד הרבני בפניו עמדה תביעת שלו"ב שהוגשה מצד האישה ומנגד תביעת גירושין כרוכה.   חרף העובדה שבפס"ד דחה כב' ביה"ד האזורי זו אחר זו את…

התקבל ערעור שהוגש על ידי לקוחת המשרד לביטול צו עשה המורה למסור סרטונים לידי הבעל

צו זמני שמשנה מצב קיים ומהווה חלק מהסעדים הסופיים בתביעה אינו יכול להינתן כלאחר יד. התקבל ערעור שהוגש מטעם האישה (לקוחת המשרד) על החלטת כב' ביהמ"ש לענייני משפחה לפיה ניתן צו עשה כסעד זמני לבקשת…