רכוש ופירוק שיתוף

במהלך חייהם המשותפים בני זוג צוברים ממוןנכסי נדל"ן, כספים, מניות ואופציות, תכשיטים ודברי ערך, זכויות סוציאליות וכיוצא בזה. 

במהותם אלו נכסים משותפים, אלא אם כן קבעו בני הזוג אחרת ע"י עריכת הסכם ממון. 

במידה ולא ערכו הצדדים הסכם ממון, יש צורך לחלק את הרכוש הנצבר לעת פרידה, תוך התייחסות לטענות של כל אחד מהצדדים ולהוראות הדין החל עליהם.

על בני זוג הידועים בציבור ובני זוג שנישאו לפני שנת 1974 – חלה חזקת השיתוף. 

על בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974, בין אם בנישואים אזרחיים ובין אם בנישואים דתיים – חל חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973. 

סטטיסטית גולת הכותרת של מרבית מהזוגות בישראל הנה דירת מגוריהם, כשבהיעדר הסכמה צריך לעתור לבית משפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני בתביעה לפירוק שיתוף במקרקעין ולמכירתו לכל המרבה במחיר. 

אחד מהכלים שעומדים לרשותנו הנו הליך למתן צו למדור ספציפי, שבמקרים מתאימים יכול לעכב מכירת בית מגורים.