הבעל הגיש לבית משפט לענייני משפחה תביעתו לפירוק השיתוף בבית, שהנו הנכס העיקרי של הצדדים, וזאת על מנת לקדם את רצונו להתגרש, ומנגד הגישה האישה תביעה לשלום בית וצו למדור ספציפי בבית הדין הרבני, בכדי למנוע את פירוק השיתוף בבית. 

בפסק דין זה, בית המשפט (כב' השופטת מ. רום פלאי) לא נרתע מהצו למדור ספציפי והורה על פירוק השיתוף בנכס, בכפוף לצו שניתן על ידי בית הדין הרבני. 

ייאמר שכב' ביהמ"ש פסק כפי שפסק במהירות ובהחלטיות, לאחר שני קדמי משפט, מתוך ההבנה שאין עילה והצדקה למשוך את התהליך לאורך זמן מיותר. 

תיק שבו ייצגו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד מיכל קניר – לובלין.