לפני 8 שנים התקבל פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בת"א בנושאי חלוקת רכוש וכספים, איזון משאבים ומזונות ילדים. 

בפסק דין זה ייצגו עו"ד פסח קניר ועו"ד יהונתן קניר ממשרדנו את האישה.

בקצרה, הצדדים היו נשואים זה לזו במשך 13 ולהם שלושה ילדים משותפים.
בין הצדדים התקיימו פערי הכנסות, כשבאותה התקופה האישה הייתה בעלת עסק עצמאי ומשגשג לאדריכלות ולעיצוב פנים, בעוד שבית המשפט מצא שהבעל היה מובטל תקופה ארוכה ובעת הגשת התביעה השתכר בכ-6,000 ₪.

האיש הגיש תביעה לזכויות במוניטין ונכסי קריירה שצברה האישה וביהמ"ש שוכנע כי קיים פער משמעותי בכושר השתכרותם של בני הזוג.

אך אין זה סוף פסוק. 

עם הקביעה כי קיים פער בין הצדדים – דחה בית המשפט את תביעתו וקבע כי הצלחתה של האישה לא הייתה פרי הקרבה של האיש על התפתחותו המקצועית, אלא, בעיקר, פרי כישוריה המקצועיים של האישה. עוד הצליחה להוכיח האישה שבמהלך תקופות ממושכות האיש לא עבד והאישה היא זו אשר נשאה בנטל הכלכלי של המשפחה ואף הועסקה "או-פר" לטיפול בילדים ובבית. ולסיום קבע בית המשפט כי בשל התנהגותו של האיש שניסה לפגוע באישה ובעסקה במהלך המשבר ביחסיהם ומעשיו הנגועים בחוסר תום לב –אין מקום לפיצוי האיש.

מעניין לחזור אחורה בזמן ולקרוא את ההכרעה בתביעת המוניטין, ולראות כיצד במשך השנים הסוגיה הזו כמעט ולא התבהרה, וכיצד עדיין – שאלת הערכת המוניטין וחלוקתו נותרה שאלה מורכבת.