כב' ביה"ד האזורי בתל אביב את החלטתו לביטול משמורת האם, בעקבות תביעת אב אשר הוגשה באמצעות עוה"ד יהונתן קניר ועוה"ד שחר מלול שיבר.  

מאז גירושי הצדדים, נהגה האם להערים קשיים על האב ולהקטין את סמכותו מול ילדיהם, תוך שהיא מנופפת בדגל "ההורה המשמורן". האב מצידו, אשר מעורבותו בחיי הילדים הייתה עקבית, לא רצה כי הסדרי המזונות שנקבעו קודם לכן, ישונו, אלא רק שהאם תכיר בו כהורה שווה. מאחר והאם לא הכירה באב כהורה שווה זכויות, עתר האב לבית הדין על מנת שזכויות ההורים כאפוטרופוסים טבעיים תהיינה ברורות.

ביה"ד ראה שכוונתו ורצונו של האב כנים, קיבל את עמדת האב וביטל את משמורת האם.