בפסק דינו מיום 21.07.2004, בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת צ. צפת) נעתר לתביעת מרשתנו, שיוצגה ע"י עו"ד פסח קניר, והורה על מתן צו מניעה האוסר את כניסת בת זוגו של הנתבע לדירה הרשומה בחלקים שווים בין הצדדים, תוך חיוב הנתבע בהוצאות לטובת מרשתנו, בסך של 10,000 ₪.