לפני זמן קצר, פנתה למשרדנו אישה מבוגרת – עצמאית, ובבריאות טובה – כשהיא מפרטת כי לצערה רוחות רעות, שאותן חשבה לידידותיות עבורה, ביקשו לקחת שליטה על חייה, עד כדי ניסיון להשפיע על הוראות צוואתה. על דעת עצמה, ביקשה לנקוט אמצעים חוקיים להטיל על עצמה כאמצעי זהירות לשמירת זכויותיה. 
הוסברו לאותה גברת החלופות החוקיות המנויות בתיקון מס' 18 לחוק, אך בשלב זה של חייה, נדמה כי זקוקה להגנה אחרת. 
בהתאם לבקשת הלקוחה ועל פי בחירתה, משרדינו הגיש בקשה לביהמ"ש למתן צו לרישום ה"א על דירתה בכדי למנוע כל עסקה הנוגדת את הרישום הקיים, וכן לאסור על שינוי צוואתה אלא באישור בימ"ש. באופן זה תהא הלקוחה רגועה ומובטחת מפני אפשרות שבהיסח הדעת או תוך ניצול ירידה קוגניטיבית בעתיד, מאן דהוא ינסה לנכס לעצמו את דירתה, את רכושה, את עיזבונה.

האפוטרופוס הכללי לא התנגד למבוקש, וכפועל יוצא ביהמ"ש לענייני משפחה קיבל את הבקשה. 

מדובר בהחלטה חשובה, המקיימת את תכלית החוק, ובדרך היוצאת מגדר המילים הכתובות בחוק.

((תמ"ש 26040-12-18 מיום 5.2.19, לא פורסם)