בפסק דינו מיום 28.10.2010, בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופטת י. שטופמן), קיבל את טענות הערעור של המערערת, אשר יוצגה על ידי עוה"ד פסח קניר ועוה"ד יהונתן קניר, וביטל את החלטת בית המשפט לענייני משפחה, תוך חיוב הבעל במזונות הזמניים של אשתו בסך של 10,000 ₪ לחודש.
בית המשפט ביטל את קביעת בית המשפט קמא לקיומה של עילה "קלה כנוצה", התחשב בתלות הכלכלית המוחלטת שקיימת לאישה בבעלה ובחובת הבעל לזון ולפרנס את אשתו כמי שעולה עמו ואינה יורדת.
בנוסף, בית המשפט חייב את המשיב בהוצאות בית משפט והוצאות שכ"ט עו"ד בגובה של 10,000 ₪.
(טרם פורסם)