בהחלטתו מיום 15.07.2010, בית המשפט לענייני משפחה בחיפה ( כב' השופט בן-ציון ברגר) קיבל את עמדת מרשתנו, במסגרת ערעור על החלטת כב' הרשם (נ.זיתוני), והורה על עיכוב יציאתו של הבעל/ האב מהארץ, אשר יבוטל בכפוף להפקדת ערבות בנקאית בלתי מוגבלת בגובה של כ- 700,000 ₪, ועיקול על כל נכסיו הקיימים לו בישראל, לצורך הבטחת חובת הבעל בתשלום מזונות ומימוש פסק הדין הרכושי.
המערערת יוצגה על ידי עוה"ד פסח קניר ויהונתן קניר