משרדנו, באמצעות עו"ד יהונתן קניר ועו"ד דנה גלנטי, הוביל לאחרונה לקבלת צו מביה"ד הרבני, המחייב את האב, להמשיך ולקיים את זמני השהות הקבועים עם ילדיו כסדרם. 
מדובר בתיק שהתנהל במשך כ – 5 שנים בערכאות מקבילות, שבמהלכן האב "נלחם" בחירוף נפש על משמורת משותפת לילדיו – אך רגע לאחר שיבש הדיו על פסה"ד הקובע משמורת משותפת (חרף אמירותיה החוזרות ונשנות של האם שמדובר במאבק מדומה, לצורך הפחתת מזונות בלבד), החליט האב על דעת עצמו להפסיק לקיימם. כאמור מעלה, ביה"ד לא נתן יד בדבר.