מה יפסוק ביהמ"ש בתביעה לביטול מזונות ילדיו של אב, שמרוויח כמעט פי שלוש מהכנסתו בעת מתן פסה"ד הקודם, שעל פי העובדות בתיק פרט לגידול בהכנסותיו שלו לא חל כל שינוי נסיבות אחר וככל שהתקיים שינוי כאמור הרי שהוא היה לטובתו, אב שהכנסתו מתקרבת ל- 20,000 ש"ח בחודש נטו והוא בעלים של מספר נכסי מקרקעין?

בפס"ד חדש שניתן לטובת לקוחת המשרד (האם), ביהמ"ש לענייני משפחה קבע כי האפשרות לעיין מחדש בסכום מזונות פסוק בטענה לשינוי נסיבות, מתייחסת למקרים בהם עקב שינוי מהותי בנסיבות אין זה צודק להשאיר את פסה"ד על כנו. במקרה הזה, התובע טען כי כל שינוי בהכנסה – כולל שינוי לטובה – מקים לו זכות לעתור לעיון מחדש בגובה המזונות, שלמעשה ביהמ"ש הסביר כי עלייה בהכנסות יכולה לתמוך בהגדלת מזונות ולא בהפחתתם, ולפיכך אין בשינוי לטובה כדי לעמוד בדרישות הפסיקה לגבי שינוי נסיבות.

תיק בו ייצגו את האם עוה"ד יהונתן קניר ועוה"ד שי גבאי ממשרדנו.