מאז יוני 2020 מנהלים הצדדים הליך בפרופיל גבוה למשמורת בפני בימ"ש לענייני משפחה בתל אביב. כחלק מהמלחמה שמנהלת האם נגד האב (לקוח המשרד), הגישה בקשה לביהמ"ש שכותרתה "בקשה לפי נוהל הנשיאה", כאשר לשיטתה של האם, בנם של הצדדים בן ה – 11.5 "אינו מגיע לזמני שהות עם האם בחסות האב והוא הודיע שאין בכוונתו לקיים את זמני השהות בזמן הקרוב". 

זה המקום להזכיר כי "בקשה לפי נוהל הנשיאה" מתייחס לנוהל משנת 2019 המתנהל בבימ"ש לענייני משפחה ת"א, לפיו במקרים המתאימים לכך, ביהמ"ש ינהל הליך אשר נועד לתעדף טיפול מהיר בחידוש קשר אשר נקטע בין הורה לקטין בנסיבות בהן אין צידוק לניתוק קשר. 

לעניין ההליך כאן, ביהמ"ש קבע כי המצג בבקשת האם היה, בלשון המעטה, מטעה במכוון והוא חוטא לכלל האוסר על בעל דין לשבש הליך ולמסור מידע שהוא יודע שאינו נכון או מדויק. 

לבקשה לא היה מקום להגישה במסגרת הנוהל על פי הנשיאה, הבקשה כולה לא היתה מוצדקת והאמירה כי מותר להשתמש בהליך זה כדי שעוד פעם הילד לא יפסיד זמני שהות לשבוע – היא התנהגות דיונית שלא בתום לב.

בקשתה של האם נדחתה ונפסקו הוצאות לטובת האב. 

תיק בו ייצגו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד שי גבאי ממשרדנו.