עוה"ד פסח קניר ממשרדנו ייצג אישה, בתביעה שהוגשה ע"י מאהבתו לשעבר של בעלה המנוח, במסגרתה טענה המאהבת כי הייתה ידועתו בציבור של המנוח ולפיכך זכאית למזונות מעיזבונו, אותו ירשה בשלמותו לקוחתנו, אלמנתו של המנוח. ביהמ"ש לענייני משפחה במחוז תל אביב (כב' השופטת חנה ריש-רוטשילד) דחה את התביעה בקבלו את עמדתנו, לפיה אין מקום להכיר בתובעת כידועתו בציבור של המנוח. עוד הורה ביהמ"ש לתובעת, לשלם ללקוחתנו הוצאות משפט בסך של 30,000 ש"ח.