בהחלטת כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בחדרה (כב' השופט ט. פפרני) שניתנה ביום 24.7.18 בתיק המנוהל במשרדנו בו אנו מייצגים אב, הביע ביהמ"ש את עמדתו המפורשת שזכות ילדים לקיים קשר תקין ורציף עם שני ההורים הנה חובה המוטלת על שני ההורים ובפרט על הורה המבקש או רואה עצמו כהורה משמורן. 

ביהמ"ש קבע כי בכל הכבוד לזכות התנועה של הקטינות לצאת מן הארץ לצורך חופשה, זכות זו נדחית מול החובה להבטחת קיומו של קשר תקין עם שני ההורים, לאור החשש הכבד ששהות הקטינות בחו"ל תסב נזק לקשריהן עם אביהן. 

תיק בו מייצגים עוה"ד יהונתן קניר ועוה"ד שי גבאי ממשרדנו.