למעלה משנתיים וחצי בהן נבחן הקשר בין ההורים לקטינות, שבמהלכן הוגשו כ-30 חוות דעת ועדכונים וניתנו למעלה מ – 170 החלטות, ועל רקע התרשמות בית המשפט לענייני משפחה כי האם פועלת להחלשה משמעותית של הקשר שבין האב, לקוח משרדינו, לבין שלושת ילדיהם המשותפים של הצדדים, נקבעה משמורתן הזמנית של שתי בנות הצדדים בידי אביהן.
 
על החלטה זו האם הגישה בקשת רשות ערעור ובית המשפט המחוזי דחה את הבקשה וקבע כי לאורך מרבית החלטותיו של בית משפט קמא הוא נתן דעתו לכך שהאם חיבלה בקשר שבין האב לבין הבן הקטין, כי גרמה לניכור ההורי וכי קיים חשש כבד מההשלכות האפשריות, קצרות וארוכות הטווח, על הקשר שבין האב לבין שתי הקטינות.
 
בבקשת ערעור נוספת שהוגשה לכב' ביהמ"ש העליון, נדחו טענותיה של האם ונקבע כי די בחומר שהוגש לערכאה הראשונה כדי להדליק נורות אזהרה בוהקות ביחס להשלכות החמורות הפוטנציאליות של המצב הקיים.
 
תיק שבו מייצגים עו"ד יהונתן קניר ועו"ד שי גבאי ממשרדינו.