בהחלטתו מיום 18.07.2011, בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופט א. שני) קיבל את טענות התובעת אשר יוצגה ע"י עו"ד פסח קניר ופסק כי מזונות זמניים מטרתם לשמור על המצב הקיים, כאשר הנתבע הרגיל את משפחתו לרמת חיים גבוהה והוא עצמו חי ומתנהל בפזרנות.
במצב דברים זה, השית בית המשפט על האב, הנתבע, חיוב במזונות זמניים לשני קטינים בגובה 10,500 ₪ לחודש, ופטר את האם מהשתתפות בתשלום מזונותיהם.
(טרם פורסם)