צו זמני שמשנה מצב קיים ומהווה חלק מהסעדים הסופיים בתביעה אינו יכול להינתן כלאחר יד.

התקבל ערעור שהוגש מטעם האישה (לקוחת המשרד) על החלטת כב' ביהמ"ש לענייני משפחה לפיה ניתן צו עשה כסעד זמני לבקשת הבעל למסור סרטונים שצילמה לכאורה האישה.

כב' ביהמ"ש המחוזי (כב' השופט שאול שוחט) קבע כי מדובר בסעד זמני שמהווה למעשה חלק מהסעדים הסופיים בתביעת הבעל וניתן ע"י בימ"ש קמא טרם התבררה תביעתו וטרם הגשת כתב הגנה לתביעה ע"י האישה.

עוד נקבע ע"י כב' ביהמ"ש המחוזי כי הבעל הוא שעותר לסעד מהאישה (מסירת הסרטונים לידיו) ועליו מוטלת החובה לנמק מדוע הוא זכאי לקבל סעד זה כסעד סופי במסגרת ההליך העיקרי (קל וחומר כסעד זמני), וכי החלטת ביהמ"ש קמא לוקה בהעדר הנמקה ואינה מסבירה את האדנים שעליהם הוא מושתת.