הבעל, לקוח המשרד, הגיש תביעה למתן פס"ד הצהרתי לפיו הינו בעלים של מחצית מדירת מגורים שנרכשה על ידי האישה כשנתיים לפני מועד החתונה.
 
ביהמ"ש פסק כי הבעל הוכיח כוונת שיתוף ספציפי והשתכנע כי הצדדים היו נשואים במשך 25 שנים כאשר במשך כל שנות הנישואים חיו בני המשפחה בדירה ולא היה בבעלותם נכס משמעותי אחר, פרנסת המשפחה נסמכה בעיקר על הכנסות התובע והצדדים ניהלו שגרת שיתוף כללית.
 
כמו כן, הבעל שילם ביחד עם הנתבעת את המשכנתא לאורך השנים ואף הפקיד תמורתו של נכס נפרד שנרשם על שמו (שהתקבל חלקו בירושה) בחשבונות משק הבית המשותף. 
 
ביהמ"ש הכריע כי הבעל זכאי להירשם כבעלים על מחצית מדירת המגורים ופסק 60,000 ש"ח הוצאות משפט ושכ"ט לטובת הבעל.
 
תיק בו ייצגו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד שי גבאי ממשרדנו.