עוה"ד פסח קניר ממשרדנו ייצג אישה, בתביעה שהגישה כנגד בעלה למזונותיהם של 4 ילדיהם הקטינים. ביהמ"ש לענייני משפחה במחוז תל אביב (כב' השופט נתן נחמני) קיבל את עמדתנו, לפיה המשפחה חיה כל השנים ברמת חיים גבוהה ביותר ויש לפסוק את דמי המזונות מתוך התחשבות בכך, כמו גם בנכסיו ורכושו של הבעל, הנתבע. ביהמ"ש דחה את טענותיו של הבעל, לפיהן אע"פ שרמת החיים בעבר היתה גבוהה, הנכסים והרכוש שייכים לאחיו ולאביו ואין ביכולתו לתת לילדיו את רמת החיים אשר קיבלו בעבר. תוצאתו של פסק הדין הינה שביהמ"ש העמיד את שיעור המזונות לארבעת הקטינים על סך של 15,956 ₪ לחודש.