ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א (כב' השופט ל. ברינגר) הפחית דמי מזונות שני קטינים שנקבעו בהסכם גירושין, מהסך של 10,000 ₪ לסך של 3,000 ₪, וזאת לאור שינוי נסיבות מהותי בהשתכרות הצדדים, תוך חיוב האם בהוצאות לטובת מרשנו, האב.

תיק שהובילו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד שי גבאי ממשרדינו.