התקבל פס"ד לטובת אב (לקוח המשרד), לפיו כב' בימ"ש לענייני משפחה החיל את בע"מ 919/15 על ילדים שאינם יהודים (בני הדת הנוצרית).

בקשת רשות ערעור שהגישה האם על החלטה זו נדחתה, לאחר שביהמ"ש המחוזי מצא לדון בה כבערעור, תוך שהוא קובע באופן תקדימי כי "בדין קבע ביהמ"ש קמא כי יש להחיל עקרונות שהותוו בבע"מ 919/15 חרף שמדובר בצדדים שאינם יהודים, תוך התייחסות להכנסות הצדדים וזמני השהות עמם". 

בתיק ייצגו עוה"ד יהונתן קניר ועוה"ד שי גבאי ממשרדנו.