האם יש למנות אפוטרופוס לדין לקטינות בהליך שהגישה אמם לקיום צוואת אביהן המנוח?

בני הזוג חיו יחד במשך 20 שנים ונולדו להם 3 ילדות, כולן קטינות. הצדדים ערכו צוואה הדדית, לפיה הנם היורשים זה של זו. כעבור מס' שנים הצדדים נפרדו, ולאחר פרידתם נפטר האב והאם הגישה בקשה לצו קיום צוואתו. יצויין כי האב בחר שלא לשנות את הצוואתו גם לאחר פרידת הצדדים, ואף כתב זאת במפורש, טרם מותו, לאם.

האפוטרופוס הכללי החליט להתערב בהליכים והגיש בקשה לבית המשפט למינוי אפוטרופוס לדין לקטינות, למרות שאינן יורשות על פי הצוואה, וזאת מאחר ולטענתו של האפוטרופוס הכללי קיים ניגוד עניינים בין האם היורשת לבנותיה הקטינות.

האם, באמצעות משרדנו, הגישה התנגדות לבקשת האפוטרופוס הכללי, וביהמ"ש קבע כי הצדק עם האם. ביהמ"ש קבע כי לא קיים טעם ואין כל ראיה המעידה על ניגוד עניינים בין המבקשת לבנותיה, וכי קבלת עמדתו של האפוטרופוס הכלל עלולה לעורר תחושות לא טבעיות בין האם לבנותיה הקטינות. 

בתיק ייצגו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד מיכל קניר – לובלין ממשרדנו.