דיון חוזר בזכאות האישה לכתובה. מדובר במקרה חריג, בו האישה הגישה תביעת גירושין והבעל, המיוצג על ידנו, הצהיר על רצונו לשלום בית. תביעת האישה לגירושין נדחתה משלא הוכחו עילות גירושין ונקבע גם שאין לחייב את הבעל בכתובה. בא כוח האישה הגיש בקשה לדיון חוזר בעניין זכאות האישה לכתובה, וביה"ד הרבני האזורי פסק ברוב דעות כי האישה הפסידה את תוספת כתובתה, והנה זכאית אך ורק לעיקר כתובה.