בחלוף למעלה מ- 7 שנים מאישור הסכם הגירושין, הגישה האישה תביעה בטענה שלא קיבלה את מלוא זכויותיה מכוח הסכם הגירושין – 50% מניות שהגיעו לה והועברו אליה במועד הגירושין. 
טענתה התבססה על הפער בין שווי הזכויות במועד שקיבלה אותן לעומת שווי הזכויות במועד שהתקבלו אצל בעלה לשעבר – כשנה לפני הגירושין! 
עו"ד יהונתן קניר ועו"ד מיכל קניר לובלין ממשרדינו, ליוו את הבעל בהליך משפטי זה – במהלכו קיבל ביהמ"ש את טענות הבעל ופסק כי במעמד חתימת הצדדים על הסכם הגירושין ידעה האישה על הפער הנטען (ובכל מקרה יכלה לדעת), ויותר מכך, תביעתה נדחית מחמת התיישנות ושיהוי.