בפסק דינו מיום 2.1.17, בית המשפט המחוזי (בהרכב של שלושה שופטים) דחה את ערעורו של בעל על פסיקה לפיה אשתו, שיוצגה ע"י עוה"ד יהונתן קניר ושי גבאי, זכאית למחצית הזכויות בבית המגורים של הצדדים. נקבע, כי אף שחיי נישואיהם של הצדדים לא היו שגרתיים נוכח עבודתו של הבעל הדורשת שהות בים ומחוץ לבית במשך תקופות ארוכות, הרי שהוא ראה באישה את ידו הארוכה וסמך על כך כי תנהל את משק ביתם ותגדל את ילדיהם כאם ורעיה נאמנה. כמו כן, הוכח מעבר לכל ספק כי לאישה הייתה מעורבות מעשית, רגשית וכספית בשיפוץ הבית ולכן הוכחה כוונת שיתוף ספציפית בכל הקשור אליו.