האם זוכה יכול להתחיל לפעול לגביית חוב מזונות לאחר שנתיים מהמועד בו נפסקו ללא קבלת רשות מבית משפט לענייני משפחה?
 
בתיק המתנהל ע"י משרדנו בבית המשפט לענייני משפחה, עלתה סוגיה נפרדת ביחס לאפשרות זוכה לתבוע מזונות בחלוף שנתיים.
 
תיק בו ייצגו עו"ד יהונתן קניר ועו"ד בר שלום ממשרדנו.