בפסק דינו מיום 24.07.2013, בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב (כב' השופטת ש. גליק), קיבל את עמדת התובע שיוצג ע"י עו"ד פסח קניר ועו"ד יהונתן קניר, וקבע הסדר של משמורת משותפת בין ההורים, תוך מתן הוראות להורים להתגורר בסמיכות מקום. בית המשפט נעזר במומחית מטעמו וקיבל את עמדת האב כי שימש כהורה משמורן בפועל לשלושת הילדים וכי יש לו הכשירות להמשיך ולשמש כהורה משמורן משותף.