בפסק דינו מיום 12.9.12, בית המשפט לענייני משפחה במחוז תל אביב (כב' השופטת חנה ריש רוטשילד) קיבל את תביעת מרשתנו, אשר יוצגה ע"י עוה"ד פסח קניר ועו"ד יהונתן קניר, וקבע כי כספים שהופקדו בחשבון משותף הינם משותפים לצדדים, בחלקים שווים ביניהם. בית המשפט קיבל את עמדתנו ודחה את תביעתו הנגדית של הנתבע לפסיקת מוניטין, הן מוניטין אישי והן מוניטין עסקי, בין היתר, לאור התנהגות בחוסר תום לב של הנתבע, שחיפש לפגוע בפרנסת התובעת. בנוסף, בית המשפט חייב את הנתבע בתשלום דמי מזונותיהם של שלושת ילדי הצדדים והשית על הנתבע הוצאות משפט.