עוה"ד פסח קניר ממשרדנו ייצג אישה, בתביעה שהגיש נגדה בעלה לשעבר, במסגרתה ביקש הבעל שביהמ"ש יבטל הסכם שנחתם בינו ובין לקוחתנו הנתבעת ולחילופין עתר להפחתת דמי המזונות. בית המשפט המחוזי (כב' השופט עמוס זמיר) דחה את התביעה בקבלו את עמדתה של לקוחתנו, הנתבעת, לפיה בעלה לשעבר לא הוכיח כל עילה לביטולו של ההסכם או להפחתת דמי המזונות. תוצאתו של פסק הדין שהתביעה נגד לקוחתנו נדחתה, תוך שנפסקו לטובת לקוחתנו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.