בתביעה בה ייצג עוה"ד פסח קניר ממשרדנו את הבעל (התובע) בפני בית הדין הרבני האזורי בנתניה (כב' הדיינים הרב מיכאל עמוס, הרב שניאור פרדס, הרב אריאל ינאי), דחה ביה"ד את טענתה של האישה (הנתבעת), לפיה ביה"ד נעדר סמכות משום שהצדדים נישאו בקפריסין ונישואין אזרחיים אינם מוכרים בהלכה, וקיבל את עמדת משרדנו, בשם התובע, לפיה סמכות השיפוט אכן מסורה לביה"ד.