עוה"ד פסח ויהונתן קניר ממשרדנו ייצגו אישה במספר הליכים שהתנהלו בפני ביהמ"ש לענייני משפחה, בינה ובין בעלה. לאחר שנפסקו לטובת מרשתנו וילדיה מזונות זמניים ע"ס 50,000 ₪ לחודש, קבע ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה (כב' השופטת אספרנצה אלון), בהחלטה תקדימית, כי נוכח תלותה הכלכלית של האישה בבעלה, יש להמשיך ולחייבו במזונותיה של האישה גם לאחר גירושיהם של הצדדים.