בהחלטתו מיום 24.04.2013, בית המשפט לענייני משפחה (כבוד השופטת ר. מקייס), נעתר לעמדת התובעת, שיוצגה ע"י עו"ד יהונתן קניר ממשרד עו"ד פסח קניר, והשית על הנתבע חיוב במזונות ילדים וכן, עוד השית על האב חיוב מאזן בסכום של 70% מסך ההוצאות הרפואיות החריגות ו70% מהוצאות החינוך, הכוללות צהרונים, תנועות נוער וכד', על מנת לאזן בין יכולותיו הכלכליות של האב, העולות על יכולותיה של האם, המיוצגת על ידי עוה"ד יהונתן קניר. (טרם פורסם)