לפי הגדרות החוק ההסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ״ו- 1996 ("חוק הפונדקאות"), ההורים המיועדים הם איש ואישה, בעוד שאין כל התייחסות או מענה בחוק לזוגות חד מיניים להבדיל מזוגות הטרוסקסואלים.

עבודת סמינריון זו מבקשת לחקור מהן השלכות החוק הישראלי בנושא פונדקאות, בקרב זוגות חד מיניים (גברים הומוסקסואליים), תוך סקירת הזכות להורות בישראל שנית, חוק הפונדקאות ומשמעותו בקרב זוגות חד מיניים (גברים הומוסקסואלים בפרט), פרוצדורת הליך הפונדקאות, התייחסות המדינה להליך פונדקאות מסוג זה, והמצב המשפטי הנהוג בישראל באשר לפונדקאות כיום תוך השוואה והתייחסות לדין זר.

בהמשך, עורכות הכותבות השוואה בין הליך הפונדקאות הנערך בחו"ל (אליו מופנים בעיקר זוגות הומוסקסואליים) לעומת הליך פונדקאות הנערך בישראל (אליו מופנים זוגות הטרוסקסואליים ואימהות יחידניות) תוך הדגשת הפגיעה בזכויות היסוד – הזכות לשוויון והזכות לקניין.

קריאה מהנה!

 

גב' גל נוף בוגרת ביה"ס למשפטים הקרייה האקדמית אונו בהצטיינות יתרה. במסגרת לימודיה גל השתתפה בקליניקה "אור במשפט" תחת ניהולה של עו"ד מרב פורת ניסנהולץ, ושימשה כעוזרת מחקר של ד"ר אסף אקשטיין בנושא מינוי דירקטורים בחברות הגדולות בישראל. גל לקחה חלק בפרויקט המצטיינים "סגל הזהב" בקרייה האקדמית אונו ובפרויקט החונכות. 

כיום, גל מתמחה במשרד עו"ד קניר ושות'. 

גב' טל בראנץ בוגרת ביה"ס למשפטים הקרייה האקדמית אונו בהצטיינות. במסגרת לימודיה טל השתתפה בקליניקת משפט חברתי קליני תחת ניהולה של עו"ד נירה טנדלר' ושימשה כעוזרת מחקר של ד"ר אסף אקשטיין בנושא מינוי דירקטורים בחברות הגדולות בישראל.

כיום, טל מתמחה במשרד עו"ד חג'ג' בוכניק ויינשטיין. 

עבודת הסמינריון הוגשה במסגרת סמינריון רפואה ומדע בהיבט המשפטי בהנחיית ד"ר גיל סיגל, הקרייה האקדמית אונו.