ריבוי נישואין, מכל סוג שהוא, מהווה עבירה פלילית בדין הישראלי.

איסור זה הביא לאורך השנים להתנגשויות חזיתיות בין נורמות חברתיות-דתיות לבין מערכת החוק הפלילי וערכיה החוקתיים של המדינה.

עבודת פרו הסמינריון עוסקת בדיוק בסוגיה מרתקת זו.

מהם השיקולים המשפטיים והערכיים של הרשות השופטת עת היא ניגשת להכריע בסוגיית ריבוי הנישואין בישראל? מה בין עקרון השוויון כזכות חוקתית במדינת ישראל והחלתו על סוגיית הנשים הפוליגמיות? מה בדבר העקרונות החוקתיים – הזכות לחופש מצפון וחופש דת – לעניין סוגיה זו? ואיזה קונפליקט עולה בין הגישות השונות לפירוש ההלכה המוסלמית בעניין ריבוי הנישואין?

שי הוא סטודנט לתואר כפול במשפטים (LLB) ובממשל (BA) במרכז הבינתחומי בהרצליה.

שי לוקח חלק בתכנית ארגוב תכנית למנהיגות ודיפלומטיה המקנה לסטודנטים ידע תיאורטי וכלים פרקטיים ונועדה להכין צעירים בעלי כישורים מיוחדים לייצג את האינטרסים של מדינת ישראל והעם היהודי בזירה הבינלאומית.

לצד לימודיו, שי עבד במשרד רובוס ליגל מרקטינג והוא בעל ניסיון בפיתוח עסקי ושיווק לעורכי דין בארץ ובחו"ל.

עבודת פרו הסמינריון הוגשה במסגרת קורס במשפט חוקתי בהנחייתו של ד"ר יניב רוזנאי, ביה"ס למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה.