לכל העוסקים והעוסקות בתחום דיני המשפחה בישראל ברור כי התיקים הרגישים והמורכבים ביותר נוגעים לענייני קטינים, ובכלל זה – הגדרת טובת הילד ומשמורתו.

עבודת סמינריון זו של עו״ד ידידיה שטיגליץ סוקרת באופן ממוקד וברור את מצבם המשפטי של קטינים בישראל, בדגש על נקודות מרכזיות ומשמעותיות, כדוגמת חשיבות עקרון טובת הקטין, אימוץ ילדים והגירת קטינים למדינות אחרות, האמנה בדבר זכויות הילד ושילובה עם עקרון טובת הילד, מודלים במשמורת ילדים תוך פנייה למקורות המשפט העברי ושיטות במשפט משווה (ארה״ב ואנגליה).

עבודתו המאלפת של עו"ד ידידיה שטיגליץ מסתיימת במספר בעיות מובנות הקיימות בעניינים הקשורים לטובתו של הקטין בשיטת המשפט בישראל ופתרונות אפשריים לצידן.

יישר כוח וקריאה מהנה!

עו"ד ידידיה שטיגליץ עובד במשרד עו"ד יששכר בר הלל ושות' בירושלים. בוגר תואר ראשון במשפטים (LL.B) מהקריה האקדמית אונו. עבודת הסמינריון הוגשה במסגרת סמינריון "תאוריה ופרקטיקה בדיני משפחה", תחת הנחייתו של סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב כב' השופט שאול שוחט, במסגרת לימודי תואר ראשון במשפטים בקריה האקדמית אונו.