תחום דיני המשפחה בעולם בכלל ובישראל בפרט יוצאים מגדרי התחום המשפטי, במובן הקלאסי של המילה, ומהווים מן יצור כלאיים שבין עולם המשפט לעולם הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, כך שהתחומים משתלבים זה בזה, על מנת לספק לבעלי הדין את המענה המיטבי בשלב כה קריטי בחייהם.

כמעט בכל ענף משפטי אחר (פרט למשפט הפלילי), בין הצדדים היריבים מתקיימים יחסים עסקיים וחוזיים גרידא, בעוד שבדיני משפחה – "המשפחה" היא העניין.

ההליך המשפטי האדברסרי הוא לרוב הליך "קר" ותחרותי במהותו, ולאור הרגישות המאפיינת סכסוכי משפחה, מסתמן כי ההליך האדברסרי אינו תמיד התשובה הנכונה, כל שכן במדינת ישראל שבה עדיין מתנהל מרוץ סמכויות בין שתי ערכאות השונות כל כך במהותן זו מזו. החלופה הראויה בישראל היא גישור משפחה.

כאשר עוה"ד שחר מלול שיבר נחשפה במהלך לימודיה לתחום הגישור ולתחום דיני המשפחה, היא לא הצליחה שלא לתהות, האם הליך הגישור, שבמהותו מתבסס על שוויון והדדיות, יכול לדור תחת קורת גג אחת עם דיני המשפחה הייחודיים בישראל, דינים המבוססים על דיני הלכה ארכאיים המיושמים במקביל ע"י שתי ערכאות, האחת אזרחית והאחת דתית.

עבודת הסמינריון מתמקדת בשאלת היעדר השוויון בין נשים לגברים בחסות המדינה, והאם ישנה משמעות בהליך הגישור לפערי המגדר המוסדיים (בתי דין רבניים ובתי המשפט האזרחיים).

עורכת דין משנת 2019 בעלת תואר ראשון במשפטים (LL.B, בהצטיינות), המסלול האקדמי המכללה למנהל. עו"ד מלול שיבר נמנית על צוות משרד קניר ושות' החל משנת 2017, מוסמכת בגישור משפחתי מטעם לשכת עוה"ד ומוסמכת בעריכת יפוי כח מתמשך.

עבודת הסמינריון הוגשה במסגרת סמינריון בדיני משפחה בהנחיית פרופ' תמר גדרון, המסלול האקדמי המכללה למנהל.