עדכוני פסיקה

דיני משפחה ומעמד אישי

יולי 2017 - חלק 1

על סעדים זמניים וקביעת סמכות

רמ"ש 5269-03-17 א.ד נ' ד.ד (מפי כב' השופט ס. ג'יוסי, ניתן ביום 9.5.17)

ביהמ"ש המחוזי קבע כי צו מניעה או כל סעד אחר שבית הדין הרבני מוסמך לתת במסגרת תביעה לכתובה ופיצויים, אינו מאיין את סמכות ביהמ"ש לענייני משפחה לדון בענייניהם הרכושיים של הצדדים, ובכלל זה, בהליך פירוק שיתוף. עוד קובע כי, לביה"ד הרבני לא הוגשה תביעת גירושין ובכרוך לה ענייני הרכוש, ומשכך לא רכש סמכות ולא יכול היה לרכוש סמכות בענייני הרכוש.

בקביעתו זו, ביהמ"ש המחוזי מחדד ומדגיש שוב לערכאות השיפוט ולקהל עורכי הדין את החובה הקיימת לכל אחת מערכאות השיפוט להפעיל ולממש את סמכויותיהן ואת גבולות סמכות בית הדין בהיעדר כריכה.

הגבלת אפוטרופסותו של אב

א"פ 23352-02-17 פלונית נ' פלוני (מפי ס. הנשיא כב' השופט א. זגורי, ניתן ביום 6.6.17)

ביהמ"ש לענייני משפחה הגביל וצמצם לתקופה קצובה את אפוטרופסותו של אב בעניינים רפואיים, זאת משום שלא מקיים קשר תקין עם ילדיו ואמם, ועושה שימוש לרעה באפוטרופסותו שלו כדי למנוע טיפולים בילדים, כאשר בתקופה זו האם תוכל לקבל כל החלטה ללא צורך בהסכמת האב.

פס"ד זה מבהיר - חד משמעית – ילדי צדדים אינם כלי ניגוח ויידע כל הורה שפועל לנצל לרעה את אפוטרופסותו הטבעית, שלבית המשפט הסמכות לצמצם את זכויותיו ההוריות. ביתר שאת, בגישה הרווחת כיום למשמורת משותפת, פירושה גם אחריות משותפת.

חלוקת אופציות בגירושין

תמ"ש 10339-03-12 צ' נ' צ' (מפי ס. הנשיאה כב' השופט נ. פישר, ניתן ביום 5.6.17)

ענייני רכוש בהליכי גירושין הם לעולם לא פשוטים, על אחת כמה וכמה שמדובר בעולם "החדש" של חברות הזנק והיי –טק, חלוקת אופציות ומניות, וזאת משום אופיו המסחרי והדינאמיות שלו. בפס"ד זה, ביהמ"ש לענייני משפחה הורה, באופן תקדימי, על חלוקת אופציות (הרשומות על שם הבעל) במועד הבשלתן, וזאת ביחס לתקופה מיום הנישואין ועד מועד הקרע, גם אם ההבשלה היא לאחר מועד הקרע. כלומר, לפי פס"ד זה, רק ביום הבשלת האופציות, גם אם מועדו שנים לאחר יום הגירושין, רק אז – יחולקו הכספים בין הצדדים (ביחס לתקופת הנישואין בלבד).

תוצאת פסק הדין תוביל בשנים הקרובות למחלוקת רבה בתחום התמחותנו בדיני המשפחה.

כוונת שיתוף ספציפי

תיק 842067/5 פלוני נ' פלונית (מפי כב' הדיינים הרב י. זמיר, הרב מ. נהרי, הרב צ. לוז-אילוז, ניתן ביום 29.5.17)

"כוונת שיתוף ספציפי" – גם כאשר בין בני הזוג מתנהל משטר של הפרדה רכושית מוחלטת, בן הזוג שבבעלותו הבלעדית נכס יכול לבחור ולשתף, בין אם במפורש או מכללא, את בן הזוג האחר באותו הנכס. במסגרת פס"ד זה, דן ביה"ד הרבני לראשונה ובהרחבה בשאלת כוונת השיתוף הספציפי ("דבר מה נוסף"), בשאלה האם לאורך החיים המשותפים של הצדדים, הייתה לאישה כוונת שיתוף ספציפי בדירת מגורים שהובאה לנישואין על ידה ובבעלותה הבלעדית. 

במקרה זה פסק הרכב הדיינים, כי אין הם מקבלים את תביעת האיש לשיתוף ספציפי בדירה, מאחר ולא הוכחה כוונת שיתוף ספציפי בנכס, כאשר גם פסיקה זו מעסיקה ותמשיך להעסיק בשנים הקרובות את בתי המשפט לענייני משפחה לאור הפרשנות הרחבה לשאלת מה היא כוונת הצדדים בנוגע לנכס שהגיע לידי אחד מהם, קודם ו/או במהלך חיים המשותפים ללא מאמץ משותף, ועבר שינוי במהלך שנות חיים הצדדים.