עדכון פסיקה

ספטמבר 2020

מי יודע טוב יותר מה הכי טוב לילד שלו?

א"פ 58792-08-20 היועץ המשפטי לממשלה נ' פלוני ואח' (ניתן ביום 31.8.20 מפי כב' השופט ט. פפרני)

בקשה דחופה מטעם היועמ"ש משרד הרווחה כנגד שני הורים לילד בן 11, להורות על ביצוע פעולה רפואית בקטין לצורך מתן חיסון נגד חיידק הטטנוס.

ההורים הובילו את בנם לחדר מיון, לאחר שנפל מקורקינט ונחבל בסנטרו. בבית החולים נבדק הקטין על ידי מנהל המחלקה אשר הסביר להורים כי יש לנוכח חומרת הפציעה יש מקום לחסן את הילד שאחרת עלול הפצע להזדהם והילד יחלה חלילה במחלת הטטנוס. האב התנגד למתן החיסון, חתם על טופס סירוב, והילד שוחרר לביתו. במקביל דיווח הרופא על המקרה ללשכת הבריאות המחוזית, ועקב כך נערכה פנייה על ידי עו"ס בית החולים לעו"ס למחלקה לשירותים חברתיים בעיר מגורי המשפחה. הוריו של הילד הגדישו הדגישו כי אינם מתנגדים באופן גורף לרפואה המערבית, ואולם הם מפעילים שיקול דעת ושוקלים כל מקרה לגופו, ולאור העובדה שבילד חזר לתפקוד רגיל והוא מרגיש טוב, הם לא רואים צורך במתן החיסון. לפי חוות הדעת הרפואיות שהונחו בפני ביהמ"ש עלה כי ככל שלא יחוסן הילד קיים סיכוי שיחלה בטטנוס, מחלה קשה הגורמת סבל רב אשר דורשת טיפול במחלקה לטיפול נמרץ. ביהמ"ש שוכנע כי דין הבקשה להתקבל.

אין גם כל מחלוקת אודות זכותם של הורים לקבל החלטות הנוגעות לילדיהם הקטינים, כולל החלטות הנוגעות לבריאות, עם זאת, קבע ביהמ"ש כי איננו מקבל את עמדת ההורים לפיה במקרה הנוכחי, הסיכון במתן חיסון סביל מצדיק אי מתן חיסון לקטין. ביהמ"ש שוכנע כי במקרה הספציפי הזה - לנוכח פציעתו של הקטין, עמדתו הרשמית של משרד הבריאות והתועלת שבמתן החיסון - יש לחסן את הקטין מיידית.

סירוב בעלת דין להיחקר, פסילת תצהיר עדות ראשית וביטול מזונות -
פס"ד מאלף לקריאה!

תלה"מ 28665-02-19 ר. נ' פ. (ניתן ביום 6.9.20 מפי כב' השופטת א. אילוטוביץ' סגל)

תביעה שהגיש אב להפחתת או לחילופין לביטול החיוב בדמי המזונות של קטינה כבת 17 וחיילת, שנקבעו בהסכם שקיבל תוקף של פסק הדין בשנת 2009. טענת שינוי הנסיבות נשענת על שינוי לרעה במצבו הכלכלי של האב ובפוטנציאל הכנסתו, שיפור ניכר במצבה הכלכלי של האם ובפוטנציאל הכנסותיה וכן מעבר למגורים משותפים עם בן זוג, הרחבת זמני השהות עם הבנות וההשלכות הנובעות מכך על פי בע"מ 919/15, והפחתה ניכרת בהוצאות הנדרשות לשם גידול הבנות. במהלך דיון ההוכחות ובתום חקירת האב, הודיע לפתע ב"כ האם כי אין בכוונתו להעיד את מרשתו, שכן לדידו האב לא עמד בנטל ההוכחה הנדרש.

פסה"ד התפתח בשני נתיבים משפטיים עיקריים: האחד – בחירתה של אם לא להעיד בפניי ביהמ"ש ונפקות סירובה. השני – בחינת נסיבות וטענות הצדדים, לצד סקירה מעמיקה של ההלכה הפסוקה בעניין מזונות הילדים.

לאחר שסירבה האם להיחקר, ביהמ"ש הורה לאם לעלות לדוכן העדים וביקש מהאם להשיב על מספר שאלות מטעם בית המשפט. בית המשפט בירר האם היא מבינה את המשמעות המשפטית של סירובה להיחקר על תצהירה. האם השיבה: "ברור". ביהמ"ש קבע כי תצהיר עדותה הראשית של האם לא ישמש כראיה בתיק. ביהמ"ש הדגיש כי עקב סירובה של האם להיחקר, האב לא זכה להזדמנות לעמת ולאמת את האם עם הטענה לשינוי נסיבות עובדתי בהכנסותיו ואף נשללה ממנו הזכות להציג ראיות הזמה לשם הטלת דופי באמינותה. במסגרת זו, קיבל ביהמ"ש את עמדתו של האב בטענות שונות לאור חוסר יכולתו של בית המשפט להתרשם מהאם באופן בלתי אמצעי ולראות את התמונה העובדתית המלאה במחלוקת הניצבת לפניו.

האם אכן חל שינוי נסיבות אשר די בו כדי להצדיק התערבות בשיעור המזונות עד כדי ביטולו? לאחר בחינת העובדות, הראיות והעדויות בתיק ביהמ"ש קבע כי התשובה לכך היא חיובית. הכנסתה הפנויה של האם עלה לכדי כמעט פי 2.5 מהכנסתו של האב. ביהמ"ש התלבט בין לצמצם בצורה ניכרת את גובה דמי המזונות לבין ביטולם כליל, ורק לאחר בחינת מכלול הנתונים מצא לבטלם כליל.

אבהות נסיבתית

תמ"ש 55339-12-19 ש. נ' פ. (ניתן ביום 5.9.20 מפי כב' השופט מ. לוי)

תביעה אשר הוגשה על פי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) התשנ"א -1991 ["החוק"] בה נקט התובע, הטוען כי הנו האב של הקטין. 

הצדדים מאוקראינה, ניהלו מערכת זוגית משנת 2012 אשר במהלכה נכנסה המשיבה להריון, לאחר כשנתיים נולד הקטין מושא התובענה. הואיל והצדדים לא היו רשומים כנשואים נרשם הקטין במרשם התושבים לפי הצהרת האם: 'א.מ.פ.' – דהיינו שמו של התובע, שם נוסף ושם משפחתה של האם. אופן הרישום לא היה ידוע לתובע והוא נחשף לו רק מאוחר יותר. הצדדים נפרדו, ועל פי כתב התביעה, התובע הוא זה שגידל בפועל את הקטין, הוא הפסיק לעבוד וישב בבית והקדיש את חייו לגידול הבן ודאגה לצרכיו. לאחר מס' שנים הצדדים פתחו "פרק ב", התחתנו והמשיכו להתגורר בנפרד, כשהקטין נותר אצל התובע. לאחר מס' חודשים, הצדדים שכרו דירה ועברו להתגורר יחדיו. תקופה זו הייתה תקופת הסתגלות קשה עבור הקטין, שחש נבגד על ידי האב שיצא לעבוד והשאיר אותו עם האם. בסופו של עניין, עזבה האם עם הקטין ועברה להתגורר בבית אמה וסירבה להיות עם התובע בקשר. לאחר שהשתכנעה האם לאפשר מפגש בין הקטין לתובע אשר בסיומו סירב הקטין להתנתק מעל התובע, האם הזמינה משטרה "בטענה שחטפו לה את הילד" על ידי אדם זר והציגה לשוטרים את תעודת הלידה, או אז גילה התובע את אותו "פרט גורלי" של אופן רישום הקטין. התובע פנה לבית המשפט בבקשה לקיים הסדרי שהייה, האם לא התייצבה לדיונים והתובע החל לחפש את האם והקטין ולתדהמתו גילה שהאם והקטין עברו לישראל.

לצורך מתן פסק דין ראוי ונכון לפי החוק, על ביהמ"ש היה לקבוע את מעמדו של התובע כלפי הקטין. יהא צורך לבחון האִם יש ביכולתו של התובע להגיש תביעה על פי החוק, קל וחומר כאשר התובע החל בהליך ברור מעמדו כאב בבית המשפט באוקראינה, שהורה על בדיקת D.N.A. לטענת האם התביעה אינה יכולה להיחשב כתביעה על פי אמנת האג שכן היא אינה עומדת בתנאי הסף של האמנה. ביהמ"ש ציין כי אם התובע הוא אכן 'אב פסיכולוגי', אך בשים לב לאמור התביעה להשבתו של הקטין לאוקראינה רק מכוח החוק אינה יכולה להתקבל, שכן אין בחוק את האפשרות לדון בשאלת אבהות ביולוגית שבהיעדרה ממילא אין התובע בא בגדרו של החוק. ביהמ"ש ציין כי הדרך הקלה הייתה לדחות את התביעה ולו מהטעם שהתובע חסר מעמד רשמי כאב, אלא שבנסיבות המקרה נוצר מצב בלתי אפשרי שהתובע הטוען לאבהותו אינו יכול לממש את זכותו להוכיח אותה לאור התנגדות האם לביצוע בדיקת רקמות לא באוקראינה ולא בישראל.

כמו כן, נקבע כי עדותה של האם עולה תמונה נסיבתית המעידה על היותו של התובע אביו של הקטין, וביהמ"ש קבע כי לפחות נסיבתית, ולצורך הליך זה, התובע הוא אביו של הקטין, אך אין לו לקבוע מסמרות בשאלה זו שהרי פוזיטיבית יוכרע ההליך בבית המשפט המוסמך באוקראינה.

בסופו של דבר נפסק כי בשים לב למעמדו של התובע בחיי הקטין, אבהותו הנסיבתית, עדותה של האם מחד גיסא וסרבנותה לאפשר את בדיקת הרקמות מאידך גיסא, יש להורות על השבתו של הקטין למקום מגוריו באוקראינה

בית המשפט לא עושה צדק משפחתי

ת"ע 19321-11-18 ב' צ' נ' ה' (ניתן ביום 3.9.20 מפי כב' סגנית הנשיא השופטת ש. אייזנברג)

תקיפת צוואתו של המנוח, שהיה נשוי למשיבה (המתנגדת לצוואתו), להם שלושה ילדים משותפים – המבקשת (המבקשת לקיים את צוואתו של המנוח) ושני בניו (המתנגדים גם הם לצוואת המנוח). ההתנגדויות לקיום הצוואה מבוססות על השפעה בלתי הוגנת, פגמים צורניים שנפלו בצוואה והיות הצוואה בלתי חוקית.

מהתשתית הראייתית שהונחה בפני ביהמ"ש לא הצליחו המתנגדים להוכיח קיומה של השפעה בלתי הוגנת, ולו בראשית ראיה. לא ברור מגרסת המתנגדים מי השפיע לכאורה על המנוח, כיצד השפיע עליו ולא פורטו נסיבות ההשפעה. עוד נמצא מחומר הראיות שהוראות הצוואה מתיישבות עם מערכת היחסים המשפחתית – נפרשה תמונה ברורה אודות מערכת יחסים מורכבת בין המנוח לבני המשפחה: משבר ביחסים שהוביל לנתק מוחלט בין המנוח לבין בנו ואף לנתק ביחסים בין המנוח לרעייתו, אשר בחרו להפריד מגוריהם ולחיות בנפרד, ומנגד מעדויות הצדדים עלה כי אין חולק שבין המנוח לבין ביתו המבקשת שררה מערכת יחסים קרובה. כמו כן, התוספות והתיקונים שנערכו בכתב יד על גבי הצוואה המודפסת מהווים פגמים קלים בעוצמתם, בית המשפט הנכבד שוכנע כי רצונו של המנוח השתקף מצוואתו, ומצא כי הפגמים הקלים הללו ניתנים לריפוי בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה.

ביהמ"ש הגיע למסקנה כי נראה שמאחורי פרגוד ההליך המשפטי עומדת, יותר מכל עילה משפטית שנטענה, תחושה של העדר מוסר וחוסר צדק מצד המנוח, וציין כי עם כל ההבנה לכאבם של הצדדים, בית המשפט אינו אמון על תיקון חוסר הצדק שעשה המנוח עם בני משפחתו, ולעשות צדק משפחתי, בית המשפט אמון אך ורק על בחינת תוקף צוואת המנוח בהתאם לתשתית הראייתית שהניחו בפניו הצדדים. למרות הפגמים שנפלו בצוואה, שוכנע ביהמ"ש מעל לכל ספק כי רצונו של המנוח משתקף ממנה וכי היא נעשתה מתוך גמירות דעת מלאה של המצווה.