עדכוני פסיקה

דיני משפחה ומעמד אישי

יולי 2018

איזון משאבים לא שוויוני בגין העלמת כספים ע"י הבעל

תיק רבני (טבריה) 1036329/3 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום 28.2.18)

הבעל העלים כספים שאותם צבר במהלך החיים המשותפים אך לא ניתן היה לקבוע את הגובה המדויק של הסכומים. ביה"ד קבע שיש להביא את העלמת הכספים בחשבון בעת קביעת האיזון.

מאחר שאין כל ספק שהועלמו כספים ע"י הבעל, ביה"ד פסק לפי סעיף 8 לחוק המאפשר לבית הדין והורה על איזון משאבים באופן לא שוויוני. פס"ד זה הנו דוגמא לשימוש בס' 8(2) לחוק יחסי ממון במשורה ובהגינות.

האם ניתן להחיל הלכת בע"מ 919/15 על מזונות ילדים המשתייכים לבני זוג שאינם יהודים?

תמ"ש 38928-08-15 י.א. נגד ו.א. (ניתן ביום 21.6.18, מפי כב' השופט מ. שדאפנה)

תביעה למזונות ילדים, כששני הצדדים הנם מוסלמים. האם ניתן להחיל את הלכת בע"מ 919/15? מעגל החיוב בדין השרעי המוסלמי שונים ממעגלי החיוב שנמצא עפ"י דין תורה. החלתו של בע"מ 919/15 על הדין המוסלמי, משמעותו ביטול הוראות מפורשות שמקורן "בציווי עליון", ומשכך, ביהמ"ש העליון קבע באופן חד וחלק, כי בע"מ 919/15 מתייחס אך ורק לילדים לבני זוג יהודים. יחד עם זאת, וחרף האמור לעיל, בפס"ד זה, ביהמ"ש סבור כי ניתן להחיל את העקרונות שנקבעו בהלכה החדשה לעניין הכנסות הצדדים וחלוקת זמני שהות של הילדים.

לעמדת ביהמ"ש, אין ליישם את הוראות הדין הדתי בצורה דווקנית ועיוורת ויש להתחשב במכלול הנסיבות. בסופו של עניין, נקבע כי הלכת בע"מ 919/15 רלוונטית בשני אספקטים – הכנסות הצדדים וקביעת ההורה הדומיננטי.

סמכותו או היעדר סמכותו של ביה"ד הרבני להתיר נישואין במקרה שבו אחד מבני הזוג אינו יהודי

רבני (גדול) תיק 974995/4 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום 8.5.18)

מצב אבסורדי בו אישה וגבר שרוצים להתגרש, נעים ונדים בין ערכאות, שלא מסכימות לקלוט אותם. בסופו של יום ביה"ד הגדול מנסה לעשות קצת סדר וקובע מס' כללים :

אם אחד מבני הזוג אינו יהודי או ספק יהודי, ביה"ד הרבני משולל סמכות להתיר הנישואין מכוח חוק בתי דין רבניים נישואין וגירושין. הפרוצדורה המשפטית במקרים אלו היא הגשת תביעה להתרת נישואין לבית המשפט למשפחה (גם הסכמת הצדדים לתת סמכות לביה"ד להתיר את הנישואין אין בה כדי להקנות סמכות לביה"ד).

אם נערכה פנייה להתרת נישואין לבית המשפט, ובית המשפט פנה לביה"ד לקבוע אם נצרך סידור גט לחומרא, וביה"ד קבע שאכן יש לסדר גט לחומרא – הסמכות לדון בעניין הגירושין היא של ביה"ד. אם נקבע שאין צורך בסידור גט אפילו לחומרא הסמכות היא של בית המשפט.

במקרה דנן, מכיוון שלא הוכח שהאישה יהודייה, ביה"ד משולל סמכות חוקית לדון בגירושי הצדדים או בהתרת נישואיהם מכוח חוק בתי דין רבניים. עם זאת, לאחר שהצדדים פנו לבית המשפט והתברר שנצרך סידור גט לחומרא, הסמכות להתיר הנישואין מכוח החוק בענייני התרת נישואין היא של ביה"ד. נקבע שהנישואין יותרו באמצעות הוצאת פסק דין ע"י ביה"ד הרבני שישמש תחליף תעודת גירושין.

בדיקת מסוגלות הורית אינה דבר שבשגרה

תלה"מ 8490-07-17 מ.ד נגד ד.ח.ג (ניתן ביום 13.6.18 מפי כב' השופטת ש. גליק)

עניינה של ההחלטה הוא הכרעה בבקשתה של אם להורות על מינויו של מכון מומחים כמומחה מטעם בית המשפט לשם מתן חוות דעת משלימה בכל הקשור להערכת מסוגלותם ההורית של הצדדים. מדובר בקטין כבן 6 אשר נערך לו ולהוריו אבחון כשנתיים לפי מתן ההחלטה דנן, בנוסף לתסקיר אודותיו של הקטין ותסקיר משלים, אבחון באל"י, ואבחון אצל פסיכיאטר.

ביהמ"ש קבע כי נוכח הנחיות הפסיקה, ורוב האבחונים/טיפולים שעבר הקטין, אין לבצע בדיקת מסוגלות הורית, והוסיף כי הוראה בדבר בדיקת מסוגלות הורית אינה צריכה להיעשות כדבר שבשגרה, רק כדי לרצות את אחד מהוריו.