עדכון פסיקה

אוקטובר 2018

כלל "ההפרדה הנקייה" אינו כלל קדוש  

עמ"ש 19796-09-17 צ. נ' צ. (ניתן ביום 13.9.18)

ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה במסגרתו נקבע כי לצורך חלוקת אופציות שאינן סחירות בין בני זוג, יש לדחות את הערכת שווי האופציות למועד מימושן בפועל. ביהמ"ש המחוזי דחה את ערעור הבעל וקבע, בין היתר, כי כלל "הפרידה הנקייה" שעיקרו ניתוק כל קשר כלכלי בין בני זוג אחר מועד הקרע אינו כלל מקודש בהליך איזון המשאבים ואפשר כי ביהמ"ש ימצא לחרוג ממנו כאשר יש בו לקפח באופן בלתי סביר מי מהצדדים.

בהתייחס למיוחדות ולייחודיות של נכס זה – אופציות בלתי סחירות בחברת הזנק, שרובן המוחלט הבשיל בתוך תקופת הנישואין – ביהמ"ש קבע את מועד המימוש בפועל כמועד להערכת שוויין לצורך איזון שווי זה בין הצדדים.

חיוב במזונות ילדים ישירות לידי הסבים

תמ"ש 25241-01-14 פלונית נ' פלוני (ניתן ביום 2.9.18, מפי כב' השופטת פ. גילת כהן)

פסה"ד עוסק בשאלה כיצד ייפסקו מזונות שתי ילדות אשר גדלו בבית סביהן (מצד האם) אשר נקלעו לסכסוך גירושין בין הוריהן, ובשל הנסיבות האופפות את פרידת הוריהן זה מזה מסרבות לכל קשר עם אביהן? טענת האב היא שמשמורתן הפיזית של הקטינות היא למעשה בידי הסבים, ולא בידי האם.

כב' ביהמ"ש קבע כי בנסיבות הקיימות, עת לקטינות זוג הורים מתפקדים, אין זה מתפקידם של הסבים למלא צרכים אלה, כי אם של אביהן ואמן אשר הולידו אותן, ובהתחשב ביכולות הכלכליות של כל אחד מן ההורים ובהכנסותיהם הפנויות, ישולמו דמי המזונות במישרין לידי הסבים. בסוף פסה"ד העירה השופטת כי אין לבוא חשבון עם הקטינות בגין סירובן לכל קשר עם האב ואין לפגוע בזכותן היסודית כי הוריהם ידאגו לרווחתן ולמילוי צרכיהן, יחד עם זאת, ניתן ביטוי לסרבנות הקשר ונפסק כי האם תישא במלוא העלויות של הוצאות החינוך החריגות.

הסתרת מידע עולה כסף

עמ"ש (חי') 52030-09-17 א.פ. נ' ר.פ (ניתן ביום 2.9.18)

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה במסגרתו נדחתה תביעת המערערת להגדלת דמי מזונות הקטינים שהושתו על המשיב בהתאם להסכם גירושין. הסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים אושר בביהמ"ש לאחר שזה בחן באופן קפדני ומיטבי את גובה המזונות המוסכמים. כעת, לאור גידול בהכנסת המשיב, הגישה האם תביעה להגדלת סכום המזונות. ביהמ"ש המחוזי קבע כי די היה בקביעה לפיה המשיב נמנע מהצגת אותן אסמכתאות, כדי להוביל למסקנה המשיב שחל גידול בהכנסתו והיה מקום לבחון האם בשל הגידול בהכנסה יש להורות על שינוי שיעור המזונות.

ביהמ"ש קבע כי במקרים בהם בעל דין מפר צווי גילוי מסמכים ונמנע ביודעין מגילוי הכנסותיו ראוי לשקול חיובו במזונות זמניים על פי ההכנסה לה טען הצד השני, ובהמשך, ככל שלא שעה לאותם צווים, לשקול לאמץ אותה הכנסה נטענת לצורך גזירת המזונות הקבועים. נקבע כי יוחזר התיק לבחינת הכנסות המשיב בפועל.

בעל מורד

רבני (נתניה) ‏1047225/1 פלוני נ' פלונית (ניתן ביום 23.7.18)

הבעל הגיש תביעת גירושין כשנתיים לאחר הנישואין, וכ-5 חודשים לאחר לידת בנם של הצדדים, ביו היתר בטענה כי האישה סרבה לקיים עימו יחסי מין. בסמוך לפני החתונה צירף הבעל את האישה לחשבון הבנק שלו. בחשבון היו 275,000 ₪ אותם קיבל הבעל מאביו, אם כהלוואה או כמתנה לרכישת דירה (הצדדים לא השתמשו בכסף לרכישת דירה). האישה דורשת מחצית מהסך הנ"ל.

ביה"ד שוכנע כי לאישה היו בעיות בריאותיות שהגבילו אותה בקיום יחסי אישות לאחר לידה מורכבת וכי הבעל היה חסר סבלנות בעניין. הבעל עזב את חדר השינה ואף עזב את הבית ורק לאחר מכן עזבה האישה את הבית, על כן נקבע כי הבעל הוא מורד ונפסק כי הבעל חייב בכתובת האישה בסך 72,000 ש"ח. בכל הנוגע לדרישת האישה להחזר כספים שהיו בחשבון הבנק המשותף, נפסק כי הסך 275,000 ש"ח אינו משותף ושייך לאבי הבעל.