עדכוני פסיקה

דיני משפחה ומעמד אישי

אוגוסט 2017

צוואה שנשתכחה וצוואת שכיב מרע

ת״ע 32072-10-13 (חיפה) פלונים נ' אלמונים (מפי כב' השופטת הילה גורביץ שינפלד, ניתן ביום 16/5/201)

בקשה למתן צו קיום צוואה, התנגדות ובקשה למתו צו קיום לצוואת שכיב מרע והתנגדות לה. התובעים הגישו בקשה למתן צו קיום לצוואתה מיום 30.6.1980. הנתבעים הגישו התנגדות ובקשה למתן צו קיום לצוואת שכיב מרע. בהתנגדות למתן צו קיום לצוואה נטען כי הצוואה אינה משקפת את רצונה האחרון של המנוחה – לחלק את כל עיזבונה שווה בשווה בין כל ילדיה, והמדובר הצוואה שנשתכחה. ביהמ"ש, בצעד חריג, קבע כי לשונה הפשוטה של צוואת המנוחה שנכתבה לפני 33 שנים – אינה עונה על רצונה ומשכך אין להסתפק רק בה. מדובר באחד המקרים הנדירים בהם ביהמ"ש מגיע לכלל מסקנה כי מדובר בצוואה שנשתכחה על ידי המנוחה ואינה משקפת את רצונה ("לטעמי המקרה כאן, הוא אחד מבין מקרים נדירים בהן יש לקבוע כי הצוואה היא צוואה שנשתכחה, לפנות לנסיבות החיצוניות ולא לפרש הצוואה בהתאם.") – ועל כן יש לפנות לנסיבות החיצוניות. בנסיבות אלו מצאה השופטת כי יש לפרש ולהשלים החסר בצוואה שנשתכחה בהתאם לנסיבות, עמדותיה ויחסה של המנוחה לילדיה, שהשתנו – מאז מועד עריכת הצוואה, כאמור 33 שנים טרם פטירתה.

פסה"ד הנ"ל הוא עוד דוגמא לחשיבות עריכת מסמך צוואה עם הוראות ברורות, מפורשות, ולא פחות חשוב מכך – עדכני.

מעגל הזכאים לפונדקאות

בג"ץ 781/15 ארד-פנקס נ' הועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים (מפי כב' המשנה לנשיאה ס' ג'ובראן, ניתן ביום 3.8.2017)

פס"ד מקיף ומשמעותי של ביהמ"ש העליון בעניין הרחבת היקף מעגל הזכאים לפונדקאות והתקשרות בהליכי פונדקאות ללא קיומה של זיקה גנטית. בג"ץ קבע כי לאור הליכי החקיקה התלויים והעומדים בסוגיית הרחבת היקף המעגל לזכאים לפונדקאות – אין להכריע בה. עוד נקבע כי דרישת החוק הישראלי לזיקה גנטית בהליכי פונדקאות אינה מפלה, אלא מבוססת על טעמים ענייניים ורלוונטיים, ומשכך דחה את הטענות הנוגעות לביטול דרישה זו. כב' השופט ג'ובראן סובר כי ההסדר החוקי הקיים נחזה להיות מפלה ומפנה עורף לערך כבוד האדם המנוי בחוקי היסוד של מדינת ישראל, וקורא למחוקק לתת לסוגיה כבדת משקל זו את הדעת.

זהו פס"ד חשוב שמלמד, בין היתר, את הפער בין עמדת המחוקק אל מול עמדת ביהמ"ש – שנדרש לתת מענה "מהיר" ומידי יותר להשתנות הצרכים החברתיים והאנושיים בישראל.

מינוי אפוטרופוס ללא הסכמה

א"פ 68383-03-16 א.פ.מ נ' י.מ.ג (מפי כב' השופטת שפרה גליק, ניתן ביום 13.8.17)

לנתבעת – אימן של התובעות, חולה בדמנציה ומונו אפוטרופוסיות זמניות מטעם בימ"ש. התובעות, אשר אינן בקשר עם אימן הנתבעת, טוענות כי קיים חשש כי אחיינה של הנתבעת מנצל את חוסר כשירותה. לאור העובדות, ביהמ"ש נאלץ להכריע האם הנתבעת זקוקה לאפוטרופוס קבע או לא, כשלטענתה טענה היא כשירה לחלוטין לנהל את עניינה באופן עצמאי ויש להסתפק בעניינה ב"תומך החלטות". בחודש שעבר הותקנו תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז- 2017. הואיל והתקנות אינן כוללת את דרך יישום "תומך החלטות", ביטוי זה נשאר "נטול שיניים" (כלשון השופטת) אשר אליו נדרש, בין היתר, ביהמ"ש בפס"ד זה.  

בשורה התחתונה, ביהמ"ש קובע כי אין לקבל את עמדת הנתבעת, וכי אין להסתפק במינוי תומך החלטות שהינו מסקנה משפטית (ולא רפואית) שאינה מתאימה למקרה זה, בו עולה חשש ברור לניצולה של הנתבעת על ידי צדדים שלישיים.

כריכת מזונות ילדים לתביעת גירושין

רמ"ש 32498-06-17 ע.מ נ' נ.מ (מפי כב' השופט שאול שוחט, ניתן ביום 19.7.17)

ההלכה המחייבת היא כי לא ניתן לכרוך את מזונות הילדים לתביעת גירושין בבית הדין הרבני. ביהמ"ש המחוזי קבע כי  החלטת בית הדין הרבני בנוגע לסמכותו לדון בסוגיית מזונות הילדים שנכרכה לתביעת הגירושין, לוקה בפגם המביאה לבטלותה. 

פס"ד זה ממחיש שוב את חוסר הוודאות בשנים האחרונות בפרקטיקה בעניין שאלת סמכותו של ביה"ד הרבני בתביעה למזונות קטינים במסגרת תביעת גירושין.

משמורת פיזית משותפת

תלה"מ 22342-05-17 ל.ט. נ' ר.ע. (מפי כב' השופט אסף זגורי, ניתן ביום 23.7.17)

תביעת אם לשנוי מקום חינוך ילדיהם הקטינים של הצדדים, כשבפועל, מדובר למעשה גם בתביעה לשינוי מקום מגורים וכפועל יוצא לשינוי משמעותי של הסדר המשמורת. הקטינים נמצאים במסגרת הסדר של "משמורת פיזית משותפת" מכוח הסכמים שקיבלו תוקף של פסק דין ומקום המעבר המבוקש מרוחק מביתו של האב מעל 30 ק"מ. ביהמ"ש דן בשאלה האם במסגרת הסדר של משמורת פיזית משותפת מכוח הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד, יש לשנות מקום מגורי וחינוך הילדים בניגוד לעמדת האב? 

כב' השופט זגורי מאזן בין גישת שינוי הנסיבות המהותי כתנאי לשינוי הסדר משמורת, ובין אינטרס ההסתכמות של הצדדים, והוא מציע מספר כללים בעניין.