מזונות ואחריות הורית

מזונות ילדים

"אין בנמצא נוסחה אחת אמתית ונכונה, המתאימה לכל מקרה ומקרה, ובה ניתן להשתמש לצורך חישוב מזונות. אין דומה משפחה אחת המצויה בהליכי גירושין – לאחרת, ואין דומה צרכי קטין אחד – למשנהו. לא בכדי, פתח הסופר הידוע לב טולסטוי את ספרו "אנה קרנינה" באמרה – 
"כל המשפחות המאושרות, דומות זו לזו. כל משפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה"
(מתוך פסק דינו של כב' ס' הנשיאה השופט פישר, תלה"מ 7531-05-17)

בחודש יולי 2017 באה לעולם הלכת בע"מ 919/15  מכבוד בית המשפט העליון, שהפכה את עולמנו המשפטי ושינתה מקצה אל הקצה את ההלכות הנוגעות למזונות ילדים, מתוך ראיה של שוויון. ההלכה החדשה קבעה חבות שווה על שני ההורים החולקים אחריות הורית משותפת וזמני שהות כמעט זהים עם ילדיהם, במזונות ילדים מעל גיל 6, תוך בחינת כלל הצרכים אל מול כלל היכולות, ותוך התחשבות בנטל המוטל על כל אחד מהצדדים ויכולתם. בהתאם לדין האישי חלה על האב חובה אבסולוטית במזונות ההכרחיים של קטין מתחת לגיל 6 שנים.

אחריות הורית 

ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו ולימודיו, וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו.

החזקתו של הילד זכתה להגדרה "אחריות הורית" (בלעדית או משותפת), עם זאת חשוב להבין כי זכותו וחובתו של כל אחד מההורים, ללא קשר לחלוקת זמני השהות, להביע דעתו בכל ענייני היומיום של ילדו.