ירושות, צוואות וניהול עזבון

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע כי במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו, בין אם באמצעות הורשה עפ"י הדין או עפ"י צוואה. 

על ידי עריכת צוואה באמצעות עורך דין לענייני משפחה מיומן ומנוסה, נוכל להבטיח את ההעברה לדור הבא באופן מיטבי ומינימום חיכוכים, תוך הגנה מרבית לרצון המוריש ולמניעת אי וודאויות או טענות נגד צוואתו. 

בצוואה נידרש להוראות מסוגים שונים, לרבות: הוראה המונעת דיספוזציה בנכס, יורש אחר יורש, יורש במקום יורש, הוראות נאמנות, מינוי מנהל עזבון, הוראת הורשה ספציפית וכיוצא בזה. 

צוואות הדדיות – על פי רוב, כל אחד מבני הזוג קובע ומצווה שלאחר פטירת הראשון מביניהם – יעברו כל זכויותיו וכל רכושו של הנפטר הראשון אל בן הזוג הנותר בחיים. לאחר פטירת השני מבניהם, כל יתרת רכושם יעבור ליורשים הבאים שיקבעו, בד"כ הילדים.

אנשים רבים אינם מודעים לכך שעריכת הסכם ממון איננה מסיימת את המלאכה בין בני זוג המבקשים להסדיר את ענייניהם הרכושיים, וככל שברצונם להבטיח שההפרדה הרכושית שקבעו בהסכם הממון תימשך גם לאחר אריכות ימים, חובה לערוך גם צוואה. 

הדין שמסדיר יחסי ממון והדין שמסדיר ירושה הינם דינים נפרדים, והעובדה שקיים הסכם ממון לגבי נכסים ו/או זכויות כלשהם, לא שוללת את זכותו של בן הזוג לרשת את אותם נכסים (גם בניגוד להוראות הסכם הממון).